Housle

Housle jsou jedním z nejtradičnějších hudebních nástrojů. Hra na housle je efektivním
prostředkem k rozvoji dovedností dítěte, rozvíjí logické i abstraktní myšlení, rovněž manuální
a pohybové zručnosti dítěte.
Hra na housle se začíná vyučovat od pěti let věku dítěte. Pro děti pěti až sedmileté je určené
přípravné studium, následuje první stupeň základního studia, který trvá sedm let, žáci potom
mohou pokračovat ve druhém stupni, který trvá čtyři roky. Oba stupně jsou zakončené
absolventským vystoupením, případně absolventskou zkouškou.
V průběhu studia se žáci uplatňují v sólové, komorní i orchestrální hře nejrůznějšího
nástrojového složení, mají možnost veřejně se představit na koncertech a akcích nejen ZUŠ,
ale i dalších institucí.
Pro žáky houslového oddělení škola disponuje archivem smyčcových nástrojů všech velikostí,
proto je možné dle potřeby vhodný nástroj dítěti zapůjčit.

Učitelé

Přejít nahoru