O naší škole

Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou je školou s bohatou historií. Pod různými názvy existuje od roku 1946.
Její existence je dokladem významu, který kultuře přikládá město Lomnice. K proslulým absolventům školy patří například houslisté Ivan Ženatý a Jaroslav Šonský a sólistka Národního divadla pěvkyně Marie Fajtová. Mnoho dalších absolventů působí jako profesionální hráči hudebních těles a jako pedagogové uměleckých škol.
V současné době navštěvuje školu přes 400 žáků ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu. V ZUŠ systematicky připravujeme naše žáky pro další studium na středních a vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

Zároveň vychováváme z dětí aktivní hudebníky pro amatérská hudební tělesa, poučené posluchače a návštěvníky kulturních pořadů.

Při škole působí pop-rockový orchestr Regioband, který sdružuje mladé muzikanty nejen z Lomnice n. P., ale také z širšího okolí.

Součástí školy je také Malá galerie, kde prezentují svoji tvorbu především absolventi naší školy.
Vedeme žáky k lásce k umění a učíme je kvalitně využívat volný čas. ZUŠ se podílí na kulturním životě města pořádáním koncertů, představení a výstav. Přispívá tak k propagaci města Lomnice nad Popelkou.

Přejít nahoru