Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor je syntetizující obor, ve kterém jsou zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné a práce s loutkou.

Snažíme se vybavit žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k jejich řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje. Důraz je kladen na empatii, komunikační dovednosti, srozumitelné vyjadřování a týmovou kooperaci. V neposlední řadě tvoříme představení, kdy se žáci od počátku podílejí na jeho vzniku, jsou jeho součástí. Vytváříme povědomí žáků o historii i současnosti dramatické a literární tvorby a vzbuzujeme zájem o kulturní dění.

Výuka se člení na

  • přípravné studium, které se vyučuje 1 hodinu týdně
  • základní studium I. stupně, kde v prvních 3 letech žáci navštěvují 2 hodiny týdně a od 4. do 7. ročníku pak hodiny 3
  • ve II. stupni se žáci věnují oboru 3 hodiny týdně

 Vyučuje se vždy ve skupině 5 – 10 žáků. Žáci ukončují I. a II. stupeň studia absolventským veřejným vystoupením.

Učitelé

Přejít nahoru