Ludmila Kuříková

Ludmila.Kurikova@seznam.cz

Vzdělání – gymnázium, konzervatoř /hra na violu/

Kurzy – praktické kurzy hry na smyčcové nástroje

              semináře pro výuku hudební nauky a PHV

Zájmová činnost – Komorní orchestrální studio Jičín /během působení v ZUŠ Jičín/

                            Hořický komorní orchestr

                            Chrámový sbor Nová Paka

 

Smyčcové nástroje – ve výuce kladu důraz na podchycení zájmu dítěte o hru na smyčcové nástroje. Preferuji společnou souhru v různých uskupeních.

 

Hudební nauka a PHV – hudební vědomosti získávat hravou nenásilnou formou.


Ludmila.Kurikova@seznam.cz

Přejít nahoru