Výtvarná tvorba

Studium je zaměřeno především na rozvoj tvořivého potenciálu žáků prostřednictvím výtvarného umění. Seznamuje žáky se základními i speciálními technikami, kultivuje vyjadřovací jazyk, nastiňuje základy dějin umění, rozvíjí výtvarné myšlení a tím přispívá k jejich osobnostnímu růstu. Porozumění výtvarné kultuře a podstatě uměleckých děl přináší žákům celoživotní vztah k tomuto oboru.

Obor výtvarná tvorba také nabízí individuální přípravu k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy.

MgA. Hana Pýchová

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově pod výtvarným vedením ak. mal. V. Žatečky a ak. soch. A. Zetové. Dále vystudovala vysokou školu Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér konceptuálních tendencí vedený profesorem M. Šejnem a ateliér grafiky II vedený profesorem V. Kokoliou. Věnuje se vlastní tvorbě, ilustraci a pedagogické činnosti. Žije a pracuje v Lomnici nad Popelkou.

 

vytvarkaHanka@email.cz

Přejít nahoru