Tanečák

Tanec mění přirozený dětský pohyb v dokonalejší a kultivovanější. Rozvíjí u dětí elementární taneční techniku a citlivý projev. Vede ke správnému držení těla, podněcuje fantazii a muzikální cítění. Ve spojení s hudbou působí tanec na citovou stránku osobnosti dítěte.Učí žáky pracovat se svým potenciálem a napomáhá vytvoření pozitivního vztahu k pohybu. Důraz je kladen na spolupráci žáků a učitele, na vytváření vzájemných vztahů a získávání nových pozitivních zážitků při školních i mimoškolních akcích.

Základní umělecké vzdělání v oboru tanec získají žáci v předmětech taneční průprava, taneční praxe, lidový tanec, klasická taneční technika a současný tanec.

Děti od 5 let jsou zařazeny do přípravného studia, ve kterém se žáci seznamují se základními pohybovými aktivitami pomocí pohybových her a hravých cvičení.

  1. stupeňpak probíhá v sedmi ročnících a 2. stupeňve čtyřech ročnících. 

Dedeckova.D@seznam.cz

Přejít nahoru