Hudebka

Žáci od 5 nebo 6 let navštěvují 1 – 2 roky přípravné studium, následuje sedmiletý 1. stupeň a čtyřletý 2. stupeň. Každý stupeň je zakončen absolventským koncertem.

Kromě hry na hudební nástroj děti docházejí v přípravném studiu na hodiny Hudebních her, ve kterých se hravou formou seznamují se základy hudební teorie. Od 1. do 4. ročníku pak navštěvují hudební nauku. V 7. ročníku mají žáci předmět Dějiny hudby.

Kromě svého nástroje si děti zahrají i v komorních souborech nebo zazpívají ve školním sboru.

Přejít nahoru