Výtvarka

Základem práce ve výtvarném oboru je skupinové vyučování, které však vychází z individuálního vedení každého jednotlivého žáka ve skupině.Výuka probíhá ve dvou studijních zaměřeních – Výtvarná tvorba a Užitá tvorba.

Součástí výuky je i návštěva vernisáží, výstav, spolupráce s jinými uměleckými školami, účast na výtvarných soutěžích, zájezdy za uměním, módní přehlídky, malby v plenéru atd. Samozřejmostí je i příprava ke studiu na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření.

Žáci každý rok předvádí své práce na závěrečné výstavě v prostorách školy. Nejlepší práce jsou předvedeny v Malé galerii. Výtvarný obor spolupracuje s ostatními obory ZUŠ, především s oborem tanečním.

Vhodný věk žáka ke přijetí je 5-6 let, tehdy absolvuje dvouleté přípravné studium. Následuje sedmileté studium 1. stupně a čtyřleté studium 2. stupně. V přípravném studiu se děti věnují výuce 2 – 3 hodiny týdně, v prvním a druhém stupni pak 3 hodiny týdně.

se žáci věnují nejen základním výtvarným technikám jako je malba, kresba nebo grafika, ale i např. fotografování a modelování. Učí se pracovat s tvarem, linií, světlem i barvou. Důležitou součástí výuky tvoří experimentování a práce s fantazií.

se žák seznámí s technikami jako např. tkaní, batikování, barvení látek, filcování, smaltování, šití. Ke svým pracím používají rozmanité druhy materiálů např. sklo, keramickou hlínu, korálky, kůže, vlnu, textil, apod. Své práce vystavují na výstavách a módních přehlídkách školy.

Přejít nahoru