Výlet do Drážďan

ZA UMĚNÍM DO DRÁŽĎAN
Podzimní prázdniny se dají pojmout různě. Učitelé z lomnické ZUŠky se rozhodli strávit je pospolu,
v duchu cestování za uměním. Dovolte mi stručnou reportáž z našeho po všech stránkách
vydařeného výletu.
V pátek 27. října nás na trase posbíral rychlík a do Liberce jsme už dojeli (až na pár sólocestovatelů)
v plném počtu. Po přestupu v Žitavě jsme se ani nenadáli a už nás vítal perón Dresden Hauptbahnhof
a vyhlídky na tři dny v saské metropoli. První podvečer patřil putování za tou nejkrásnější vyhlídkou
na město i s jeho pohnutou historií, původními i obnovenými věžemi, paláci, mosty a Labem v celé
své šíři, na kterou nás vyvezla unikátní nejstarší visutá lanovka na světě. Vlastně nám ani nevadilo, že
jsme Drážďany z výšky shlédli již za večerního šera a podzimního mrholení. Sobota započatá snídaní
v příjemném „Bäckerei“ odstartovala den plný variací na vlastní téma, shodně však již za doprovodu
slunečních paprsků. Po dopoledním „soukromém“ varhanním koncertě v Dreikönigskirche
s uvedením Dvořákových Biblických písní se naše kroky částečně rozdělily dle preferencí daného
uměleckého odvětví a cestovatelského záměru. Při večerním sdílení zážitků se nejvíce skloňovaly
názvy Zwinger, Albertinum, Frauenkirche, Hofkirche, Altmarkt, Kulturpalast, Neustadt atd.
Neděle se více či méně nesla v odpočinkovém duchu. Někdo se jal ještě rozšiřovat svůj seznam
navštívených pamětihodností, někdo obdivoval barokní dominanty města právem zvaného „Florencie
na Labi“ z paluby výletního parníku. Poté se naše cesty opět setkaly. Nedělní večer totiž skýtal hlavní
cíl naší cesty za uměním. Svou náruč nám ku shlédnutí Mozartovy Kouzelné flétny otevřela budova
SEMPEROVY OPERY na Theaterplatz, kterou jsme dosud při toulkách městem s respektem obdivovali
pouze zvenku. Představení to bylo naprosto jedinečné. Profesionální výkony účinkujících (Sächsische
Staatskapelle Dresden), velkolepá scéna a prostředí jednoho z nejkrásnějších divadel světa udělalo
dokonalou tečku za výletem učitelů Základní umělecké školy z Lomnice nad Popelkou.
Prázdninové dny uplynuly jako voda v Labi a s nimi i náš výlet za hranice všedních dní. Naplněni
krásnými společnými zážitky a novými uměleckými poznatky se těšíme zpět do tříd k žákům, předávat
jim dobrý základ pro studium, chuť na sobě pracovat, objevovat nové obzory a přirozeně pěstovat
celoživotní lásku k umění.

Klára Ptáčková,
ředitelka ZUŠ.

Přejít nahoru