Vánoční koncert

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Nadešel adventní čas. Ten s sebou každoročně nese krom očekávání, zimních radovánek, voňavé
atmosféry, úklidu v domácnostech i v lidských srdcích také pestrou nabídku vánočně laděných
programů. Jeden takový si připravila tradičně také Základní umělecká škola. Hřejivou těsně
předvánoční atmosféru se na malé i velké diváky budou snažit přenést žáci nejen hudebních oborů
ZUŠ. Koncert se započne o 18. hodině večerní dne 19. prosince. Místem konání se tradičně stane
Velký sál zámku. Budeme rádi, když s námi přijdete strávit příjemné chvilky v duchu nadcházejících
svátků. Kdybychom se při této ni jiné příležitosti v letošním roce již neviděli, dovolte mi touto cestou
popřát našim žákům, rodičům, příznivcům i partnerům za celý tým ZUŠ radostné a inspirující
Vánoce ve zdraví a do nového roku náruč štěstí, lásky, porozumění a dobrých nápadů.

Klára Ptáčková,
ředitelka ZUŠ.

Přejít nahoru