Mgr. Šárka Fajxová

Šárka Fajxová považuje za svoji uměleckou „alma mater“ právě lomnickou ZUŠ, kde coby dítko školou povinné absolvovala první cyklus hry na klavír. Lásku k hudbě zúročila při maturitě z hudební výchovy na jičínském gymnáziu, ale tou dobou se již více směrovala do jiné umělecké oblasti, kterou také pěstovala od dětství – literatura, divadlo. Jako interpretka i autorka si vyzkoušela pódia a dílny různých literárních soutěží. Do tajů tvořivé dramatiky dále pronikala na dílnách komplexní estetické výchovy „Tvorba – tvořivost – hra“ pod vedením Jaroslava Provazníka. Z výběru básní, které pravidelně vycházely v Lomnických novinách, vznikla ve spolupráci s lomnickým rodákem malířem Otou Nalezinkem básnická sbírka. Během studia učitelství druhého stupně se začala věnovat tvorbě pro děti a práci s nimi, obojímu zůstává věrná. Při současném studiu učitelství prvního stupně absolvovala mimo jiné semináře dramatické výchovy, literární výchovy a tvůrčího psaní zaměřené na děti mladšího školního věku. Za léta působení ve školství má na svém kontě scénáře i provedení mnoha dětských představení.

ksharka@seznam.cz

Přejít nahoru