Mgr. Bc. Klára Ptáčková, DiS.

je lomnická varhanice, sbormistryně, hudební pedagožka a od září 2022 také ředitelka ZUŠ Lomnice n. Popelkou. Prvního hudebního vzdělání se jí dostalo právě v Základní umělecké škole zde v Lomnici, kde se od raných dětských let věnovala hře na klavír ve třídě Martina Vencla, který ji nasměroval na profesionální hudební dráhu.

Hru na varhany vystudovala na Konzervatoři v Pardubicích (prof. Josef Rafaja) a na Hudební katedře PdF Univerzity Hradec Králové (Doc. PhDr. František Vaníček, PhD.). Na téže katedře dále absolvovala studijní program Sbormistrovství chrámové hudby a Učitelství pro střední školy – hudební výchova. Je vítězkou několika mezinárodních soutěží pedagogických fakult ve hře na varhany. Zúčastnila se mnoha interpretačních kurzů pod vedením významných osobností varhanní hry u nás i v zahraničí. V Paříži absolvovala soukromé lekce u světoznámých varhanic – Susane Landale (St. Louis-des-Invalides) a Marie Claire Alain (St. Germain-en-Laye), která se jí stala největší inspirací. Pro své celoživotní sympatie k barokní hudbě se věnovala studiu hry na cembalo a dobové provozovací praxi na Akademii staré hudby při FFMU v Brně. 

Často koncertuje jak sólově, tak v komorním seskupení. Je „dvorní hudebnicí“ lomnické radnice. Na klávesové nástroje doprovází svatební obřady a další společenské události. 

Jako varhanice a sbormistryně chrámového sboru pečuje o provozování duchovní hudby na Lomnicku.


Klara.Ptackova@ZUSLomnice.cz

Přejít nahoru