Dramaťačky bronzové!

V Krajském kole soutěže ZUŠ v dramatickém výstupu, které se konalo 21. března 2024 v Turnově, si svou premiéru před veřejností i odbornou porotou se ctí odbyly i čtyři zástupkyně mladší skupiny lomnického literárně dramatického oddělení pod vedením Šárky Fajxové. Krom ocenění bronzovým pásmem si vezou pořádnou nálož nabyté inspirace.

Přejít nahoru